Hidrant Llobregat DN-80

UNE 23400

Hidrant antiincendis per instal·lar sota nivell de terra. Podeu incloure l’arqueta i la tapa per a la vostra instal·lació (segons model).

L’hidrant és un equip que subministra una gran quantitat d’aigua en poc temps.

Permet la connexió de mànegues i equips de lluita contra incendis, així com omplir les cisternes d’aigua dels bombers.

Dissenyat per quan hi ha problemes d’espai, com a les voreres de les grans ciutats. En romandre sota terra, el risc de mal per gelades és mínim.